presvedčený o tom, že tí čo sa previnili, zabúdajú o odpustenie skôr