starous_lee

UzolHlasDátum
7. február 20151pred 4 roky 28 týždňov
"Ó smrť! Som tvoj."1pred 5 rokov 14 týždňov
Trma-vrma1pred 5 rokov 22 týždne
Zasa raz príspevky k experimentálnej poézii1pred 5 rokov 30 týždňov
Príspevok k experimentálnej poézii1pred 5 rokov 48 týždňov
1. sv. prijímanie1pred 6 rokov 33 týždne