starous_lee

UzolHlasDátum
7. február 20151pred 3 roky 28 týždňov
"Ó smrť! Som tvoj."1pred 4 roky 13 týždňov
Trma-vrma1pred 4 roky 21 týždeň
Zasa raz príspevky k experimentálnej poézii1pred 4 roky 29 týždňov
Príspevok k experimentálnej poézii1pred 4 roky 47 týždňov
1. sv. prijímanie1pred 5 rokov 32 týždne