starous_lee

UzolHlasDátum
7. február 20151pred 4 roky 20 týždňov
"Ó smrť! Som tvoj."1pred 5 rokov 5 týždňov
Trma-vrma1pred 5 rokov 13 týždňov
Zasa raz príspevky k experimentálnej poézii1pred 5 rokov 21 týždeň
Príspevok k experimentálnej poézii1pred 5 rokov 39 týždňov
1. sv. prijímanie1pred 6 rokov 24 týždne