CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 3 roky 35 týždňov
sviatočné manuály1pred 5 rokov 15 týždňov
reportáž (portrét)1pred 5 rokov 26 týždňov
krajinná. e-post o1pred 5 rokov 26 týždňov
magyarországi1pred 5 rokov 32 týždne
Triolet (Paliália)1pred 5 rokov 51 týždeň
džungľa1pred 5 rokov 51 týždeň
POPtext1pred 6 rokov 24 týždne
vo vete použite nasledovné:1pred 6 rokov 24 týždne
Kloaka v Hopkirku1pred 6 rokov 30 týždňov
Siete 20111pred 6 rokov 30 týždňov
Novšia dráma1pred 6 rokov 35 týždňov
Čo jebá seň1pred 6 rokov 41 týždeň
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 6 rokov 49 týždňov
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 7 rokov 1 týždeň
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 7 rokov 9 týždňov
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 7 rokov 29 týždňov
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 7 rokov 29 týždňov
Sníšek'1pred 7 rokov 42 týždne
Program dekomunikácie1pred 7 rokov 44 týždne
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 7 rokov 46 týždňov
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 7 rokov 47 týždňov
lat. Crex Crex1pred 7 rokov 47 týždňov
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 7 rokov 49 týždňov
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 7 rokov 49 týždňov