CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 4 roky 17 týždňov
sviatočné manuály1pred 5 rokov 49 týždňov
reportáž (portrét)1pred 6 rokov 7 týždňov
krajinná. e-post o1pred 6 rokov 7 týždňov
magyarországi1pred 6 rokov 14 týždňov
Triolet (Paliália)1pred 6 rokov 32 týždne
džungľa1pred 6 rokov 32 týždne
POPtext1pred 7 rokov 5 týždňov
vo vete použite nasledovné:1pred 7 rokov 5 týždňov
Kloaka v Hopkirku1pred 7 rokov 12 týždňov
Siete 20111pred 7 rokov 12 týždňov
Novšia dráma1pred 7 rokov 16 týždňov
Čo jebá seň1pred 7 rokov 22 týždne
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 7 rokov 31 týždeň
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 7 rokov 35 týždňov
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 7 rokov 42 týždne
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 8 rokov 11 týždňov
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 8 rokov 11 týždňov
Sníšek'1pred 8 rokov 24 týždne
Program dekomunikácie1pred 8 rokov 26 týždňov
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 8 rokov 28 týždňov
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 8 rokov 28 týždňov
lat. Crex Crex1pred 8 rokov 29 týždňov
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 8 rokov 30 týždňov
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 8 rokov 30 týždňov