CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 3 roky 44 týždne
sviatočné manuály1pred 5 rokov 24 týždne
reportáž (portrét)1pred 5 rokov 34 týždne
krajinná. e-post o1pred 5 rokov 34 týždne
magyarországi1pred 5 rokov 41 týždeň
Triolet (Paliália)1pred 6 rokov 7 týždňov
džungľa1pred 6 rokov 7 týždňov
POPtext1pred 6 rokov 32 týždne
vo vete použite nasledovné:1pred 6 rokov 32 týždne
Kloaka v Hopkirku1pred 6 rokov 39 týždňov
Siete 20111pred 6 rokov 39 týždňov
Novšia dráma1pred 6 rokov 43 týždne
Čo jebá seň1pred 6 rokov 49 týždňov
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 7 rokov 6 týždňov
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 7 rokov 10 týždňov
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 7 rokov 17 týždňov
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 7 rokov 38 týždňov
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 7 rokov 38 týždňov
Sníšek'1pred 7 rokov 51 týždeň
Program dekomunikácie1pred 8 rokov 1 týždeň
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 8 rokov 3 týždne
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 8 rokov 3 týždne
lat. Crex Crex1pred 8 rokov 4 týždne
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 8 rokov 5 týždňov
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 8 rokov 5 týždňov