CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 4 roky 35 týždňov
sviatočné manuály1pred 6 rokov 15 týždňov
reportáž (portrét)1pred 6 rokov 25 týždňov
krajinná. e-post o1pred 6 rokov 25 týždňov
magyarországi1pred 6 rokov 32 týždne
Triolet (Paliália)1pred 6 rokov 50 týždňov
džungľa1pred 6 rokov 50 týždňov
POPtext1pred 7 rokov 23 týždne
vo vete použite nasledovné:1pred 7 rokov 23 týždne
Kloaka v Hopkirku1pred 7 rokov 30 týždňov
Siete 20111pred 7 rokov 30 týždňov
Novšia dráma1pred 7 rokov 34 týždne
Čo jebá seň1pred 7 rokov 40 týždňov
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 7 rokov 49 týždňov
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 8 rokov 1 týždeň
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 8 rokov 8 týždňov
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 8 rokov 29 týždňov
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 8 rokov 29 týždňov
Sníšek'1pred 8 rokov 42 týždne
Program dekomunikácie1pred 8 rokov 44 týždne
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 8 rokov 46 týždňov
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 8 rokov 46 týždňov
lat. Crex Crex1pred 8 rokov 47 týždňov
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 8 rokov 48 týždňov
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 8 rokov 48 týždňov