CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 3 roky 51 týždeň
sviatočné manuály1pred 5 rokov 31 týždeň
reportáž (portrét)1pred 5 rokov 41 týždeň
krajinná. e-post o1pred 5 rokov 41 týždeň
magyarországi1pred 5 rokov 48 týždňov
Triolet (Paliália)1pred 6 rokov 14 týždňov
džungľa1pred 6 rokov 14 týždňov
POPtext1pred 6 rokov 39 týždňov
vo vete použite nasledovné:1pred 6 rokov 39 týždňov
Kloaka v Hopkirku1pred 6 rokov 46 týždňov
Siete 20111pred 6 rokov 46 týždňov
Novšia dráma1pred 6 rokov 51 týždeň
Čo jebá seň1pred 7 rokov 4 týždne
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 7 rokov 13 týždňov
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 7 rokov 17 týždňov
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 7 rokov 24 týždne
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 7 rokov 45 týždňov
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 7 rokov 45 týždňov
Sníšek'1pred 8 rokov 6 týždňov
Program dekomunikácie1pred 8 rokov 8 týždňov
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 8 rokov 10 týždňov
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 8 rokov 10 týždňov
lat. Crex Crex1pred 8 rokov 11 týždňov
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 8 rokov 12 týždňov
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 8 rokov 12 týždňov