CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 5 rokov 4 týždne
sviatočné manuály1pred 6 rokov 37 týždňov
reportáž (portrét)1pred 6 rokov 47 týždňov
krajinná. e-post o1pred 6 rokov 47 týždňov
magyarországi1pred 7 rokov 1 týždeň
Triolet (Paliália)1pred 7 rokov 20 týždňov
džungľa1pred 7 rokov 20 týždňov
POPtext1pred 7 rokov 45 týždňov
vo vete použite nasledovné:1pred 7 rokov 45 týždňov
Kloaka v Hopkirku1pred 8 rokov 6 min
Siete 20111pred 8 rokov 6 min
Novšia dráma1pred 8 rokov 4 týždne
Čo jebá seň1pred 8 rokov 10 týždňov
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 8 rokov 19 týždňov
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 8 rokov 23 týždne
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 8 rokov 30 týždňov
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 8 rokov 50 týždňov
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 8 rokov 51 týždeň
Sníšek'1pred 9 rokov 11 týždňov
Program dekomunikácie1pred 9 rokov 13 týždňov
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 9 rokov 15 týždňov
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 9 rokov 16 týždňov
lat. Crex Crex1pred 9 rokov 16 týždňov
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 9 rokov 18 týždňov
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 9 rokov 18 týždňov