CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 3 roky 13 týždňov
sviatočné manuály1pred 4 roky 45 týždňov
reportáž (portrét)1pred 5 rokov 3 týždne
krajinná. e-post o1pred 5 rokov 3 týždne
magyarországi1pred 5 rokov 10 týždňov
Triolet (Paliália)1pred 5 rokov 28 týždňov
džungľa1pred 5 rokov 28 týždňov
POPtext1pred 6 rokov 1 týždeň
vo vete použite nasledovné:1pred 6 rokov 1 týždeň
Kloaka v Hopkirku1pred 6 rokov 8 týždňov
Siete 20111pred 6 rokov 8 týždňov
Novšia dráma1pred 6 rokov 12 týždňov
Čo jebá seň1pred 6 rokov 18 týždňov
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 6 rokov 27 týždňov
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 6 rokov 31 týždeň
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 6 rokov 38 týždňov
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 7 rokov 7 týždňov
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 7 rokov 7 týždňov
Sníšek'1pred 7 rokov 20 týždňov
Program dekomunikácie1pred 7 rokov 22 týždne
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 7 rokov 24 týždne
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 7 rokov 24 týždne
lat. Crex Crex1pred 7 rokov 25 týždňov
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 7 rokov 26 týždňov
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 7 rokov 26 týždňov