CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 4 roky 42 týždne
sviatočné manuály1pred 6 rokov 23 týždne
reportáž (portrét)1pred 6 rokov 33 týždne
krajinná. e-post o1pred 6 rokov 33 týždne
magyarországi1pred 6 rokov 40 týždňov
Triolet (Paliália)1pred 7 rokov 6 týždňov
džungľa1pred 7 rokov 6 týždňov
POPtext1pred 7 rokov 31 týždeň
vo vete použite nasledovné:1pred 7 rokov 31 týždeň
Kloaka v Hopkirku1pred 7 rokov 38 týždňov
Siete 20111pred 7 rokov 38 týždňov
Novšia dráma1pred 7 rokov 42 týždne
Čo jebá seň1pred 7 rokov 48 týždňov
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 8 rokov 5 týždňov
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 8 rokov 9 týždňov
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 8 rokov 16 týždňov
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 8 rokov 37 týždňov
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 8 rokov 37 týždňov
Sníšek'1pred 8 rokov 50 týždňov
Program dekomunikácie1pred 8 rokov 52 týždne
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 9 rokov 2 týždne
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 9 rokov 2 týždne
lat. Crex Crex1pred 9 rokov 3 týždne
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 9 rokov 4 týždne
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 9 rokov 4 týždne