CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 4 roky 9 týždňov
sviatočné manuály1pred 5 rokov 41 týždeň
reportáž (portrét)1pred 5 rokov 51 týždeň
krajinná. e-post o1pred 5 rokov 51 týždeň
magyarországi1pred 6 rokov 6 týždňov
Triolet (Paliália)1pred 6 rokov 24 týždne
džungľa1pred 6 rokov 24 týždne
POPtext1pred 6 rokov 49 týždňov
vo vete použite nasledovné:1pred 6 rokov 49 týždňov
Kloaka v Hopkirku1pred 7 rokov 4 týždne
Siete 20111pred 7 rokov 4 týždne
Novšia dráma1pred 7 rokov 8 týždňov
Čo jebá seň1pred 7 rokov 14 týždňov
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 7 rokov 23 týždne
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 7 rokov 27 týždňov
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 7 rokov 34 týždne
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 8 rokov 3 týždne
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 8 rokov 3 týždne
Sníšek'1pred 8 rokov 16 týždňov
Program dekomunikácie1pred 8 rokov 18 týždňov
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 8 rokov 20 týždňov
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 8 rokov 20 týždňov
lat. Crex Crex1pred 8 rokov 21 týždeň
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 8 rokov 22 týždne
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 8 rokov 22 týždne