CrawlingChaos

UzolHlasDátum
_̡̗͙̜̖̜̝᷉᷉᷉̆᷉̐͠ͅb̡̙̜̥͖̜᷉᷀͆᷉᷉᷉᷁͠ͅu̵̜̺̜ͥ᷉̋᷉᷉᷉᷃᷄᷉̎ͅr̜᷂̜᷊̍᷉᷇᷉ͩͧ᷉̆ͭ᷉ͅq̴̶͔̜̜̖̓᷉̀᷉ͫ᷉᷉͘ͅà̜̜͕᷉̈́̑᷉̊͊᷉ͮͣ᷉ͅ ̜̻̜̊᷉ͬ̈᷉᷄ͩ᷉ͤ᷉ͦͅb̴̜̮̜̤᷉͗᷾᷉͌᷉ͨ᷉͡ͅą̳̜̮̯̜̮᷆᷉̆᷉᷉̅᷉ͅn͍̜͈̲̘̜̼̟᷉̎᷉᷉᷉͞ͅ1pred 4 roky 51 týždeň
sviatočné manuály1pred 6 rokov 32 týždne
reportáž (portrét)1pred 6 rokov 42 týždne
krajinná. e-post o1pred 6 rokov 42 týždne
magyarországi1pred 6 rokov 48 týždňov
Triolet (Paliália)1pred 7 rokov 15 týždňov
džungľa1pred 7 rokov 15 týždňov
POPtext1pred 7 rokov 40 týždňov
vo vete použite nasledovné:1pred 7 rokov 40 týždňov
Kloaka v Hopkirku1pred 7 rokov 47 týždňov
Siete 20111pred 7 rokov 47 týždňov
Novšia dráma1pred 7 rokov 51 týždeň
Čo jebá seň1pred 8 rokov 5 týždňov
Lit-krit-liti-kriti-kri1pred 8 rokov 14 týždňov
V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý1pred 8 rokov 18 týždňov
plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy1pred 8 rokov 25 týždňov
ľuboš a jeho skúsenosť so stredoškolskou odbornou praxou1pred 8 rokov 45 týždňov
Adam Zbiejczuk-Net art1pred 8 rokov 46 týždňov
Sníšek'1pred 9 rokov 6 týždňov
Program dekomunikácie1pred 9 rokov 8 týždňov
Bohumila Grögerová, Josef Hiršal1pred 9 rokov 11 týždňov
Slovenská literárna Cena cien za rok 20081pred 9 rokov 11 týždňov
lat. Crex Crex1pred 9 rokov 11 týždňov
Zomrel spisovateľ a kritik Edoardo Sanguineti1pred 9 rokov 13 týždňov
Edoardo Sanguineti: Jsme na začátku konce lidské rasy1pred 9 rokov 13 týždňov