V podmienkach nedokonalej konkurencie treba byť ostražitý