Dualistické vnímanie skutočnosti v básnickom texte