Večer poézie a hudby v Groteske, Poprad, 5. 3. 2010