Esej

Základné aspekty literárnej tvorby na internete

4 hlasy

ide o trochu pozmenenú verziu jednej mojej seminárnej práce a jej publikovanie je motivované blížiacim sa Borisovým vystúpením v Poľsku

Paralelní světy paradigmat

2 hlasy

„To, že všechno je jinak, neznamená ještě, že se něco změnilo.“ (Jerry)

 

Pojem paradigma pochází z řeckého parádeigma = vzor, příklad, model. Původně znamenal gramatický vzor, podle něhož byly řešeny analogické případy (v lingvistice se dodnes používá v tomto významu).

Nicméně mnohem více tento pojem proslavila kniha fyzika Thomase Samuela Kuhna: Struktura vědeckých revolucí (1962).

Syndikovať obsah