Úvaha

Aký typ poéta/básničky ste

0 hlasov

 

1. Ktorá z nasledujúcich viet najviac vystihuje vaše rozpoloženie

 

Priestorom sebaprojekcií

4 hlasy

 

 

Nóra Ružičková patrí na Slovensku už k etablovaným poetkám. Vydala viacero zbierok. Naposledy to bola zbierka Pobrežný výskum vo vydavateľstve Ars Poetica v roku 2009. Ja som sa však rozhodol siahnuť po jej debute z roku 1998 s názvom Mikronauti (Drewo a srd, Banská Bystrica) a zamerať sa na úvodnú báseň z tejto zbierky (str. 7 – 8).

život je samohybný úhyn

0 hlasov

postrehol

 

s bezvetrím

skrýva viečka

pod

závesné klzáky

Literatúra na internete

1 hlas

Internet je médium, ktoré nielen, že nemožno ignorovať v akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti, ale práve naopak. Bolo by trestuhodné obchádzať ho, pretože poskytuje v priam neuveriteľnej miere podstatne zjednodušený prístup k informáciám a zdieľanie myšlienok a poznatkov ľudí medzi sebou.

Syndikovať obsah