Literárna teória

Temporalita v diele Pravidla směšného chování

0 hlasov

Emil Hakl je pseudonymom Jana Beneše, ktorý sa narodil v roku 1958 v Prahe. Je významným dejateľom na českej literárnej scéne. Pracoval ako redaktor v najrôznejších literárnych časopisoch, napr : literárny dvojtýždenník Tvar, Instinkt, Literární noviny, Aluze, Salon, Hospodářské noviny a Týden.

Plagiátor Ivan Kolenič ?

2 hlasy

Zdar

 

už dlhšie myslím na to, čo som našiel v jeden dosť zlej poéme Ivana Koleniča zo zbierky siedmych poém od siedmych autorov "Aperitív na modrej planéte". V jeho texte "A volali ho Bird" na strane 143 sa nachádza dvojveršie ktoré vybočuje z trapnosti celej básne.

 

"...ozve krásna absolútne nerentabilná hudba -

dejstvo bez ohľadu na výšky honorárov"

 

Syndikovať obsah