_MAXIMÁLNY TITULOK / ALEBO NÁZOV BÁSNE // PRÍSPEVKU POVOLENÝ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE MôŽE MAŤ NAPRÍKLAD 35 SLOV 221 ZNAKOV BEZ MEDZIER 255 ZNAKOV VRÁTANE MEDZIER NA 3 RIADKY /// ALEBO JEDNO SLOVO Z 255 ZNAKOV BEZ MEDZIER NA 4 RIADKY V JEDNOM ODSEKU etc.]

UžívateľHlasDátum